Καρέκλα GT 46
26 Μαρτίου 2019
Καρέκλα ΚΑΤ 2
26 Μαρτίου 2019

Καρέκλα GX 2

H:86, D:50 W:51
ANAΠΑΥΤΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ