Καρέκλα G4
26 Μαρτίου 2019
Καρέκλα G5 – C
26 Μαρτίου 2019

Καρέκλα G5

H:83, D:50 W:54
MONTΕΡΝΑ ΚΑΡΕΚΛΑ ΣΕ ΖΕΜΠΡΑΝΟ