Καρέκλα G5 – C
26 Μαρτίου 2019
Καρέκλα GT 46
26 Μαρτίου 2019

Καρέκλα G5- M

H:83, D:50 W:54
MONΤΕΡΝΟ DESIGN ΣΕ ΠΑΛΙΣΑΝΔΡΟ