Καρέκλα G3-B
26 Μαρτίου 2019
Καρέκλα G5
26 Μαρτίου 2019

Καρέκλα G4

H:83, D:59 W:51
MONΤΕΡΝΑ ΚΑΡΕΚΛΑ ΣΕ ΕΒΕΝΟ ΞΥΛΟ