Καρέκλα UN 2
26 Μαρτίου 2019
Καρέκλα G4
26 Μαρτίου 2019

Καρέκλα G3-B

H:85, D:57 W:56